Balkan Sunflowers - Volunteers for Social Reconstruction

You are here: Home arrow Opportunities arrow Vacancies
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
 

Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve lokale për përfshirjen e PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 06 September 2018
THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e raportit të monitorimit mbi zbatimin e planeve lokale për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në gjashtë (6) komuna të Kosovës Punëdhënësi: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim/Kosovo Education and Employment Network (KEEN) Data e fillimit të angazhimit: 20 shtator 2018 Data e përfundimit të angazhimit 15 nëntor 2018 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim: https://www.dropbox.com/s/uhpa0ei5bqoa581/F3%20Pershkrimi%20i%20detyrave%20te%20punes.docx?dl=0 Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it deri më 17.09.2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
 
RI-Shpallje: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komunitetev PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 13 July 2018
THIRRJE PËR APLIKIM Ri-shpallje e pozitës: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit Punëdhënësi: Balkan Sunflowers Kosova (BSFK) Data e fillimit të angazhimit: Korrik 2018 Data e përfundimit të angazhimit: Tetor 2018 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën e mëposhtme: https://www.dropbox.com/s/02ecjhxpj8cao58/F2%20Kerkese%20per%20rekrutim%20te%20konsulentit.pdf?dl=0 Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it deri më 18 Korrik 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
 

Showcasing films
made by & about Roma